Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego URC22B
   
 

Informacje ogólne

   Pilot uniwersalny URC22B jest nowym modelem wielofunkcyjnego, programowalnego pilota uniwersalnego dla rynku europejskiego. Odznacza się potężną funkcjonalnością i solidnym wykonaniem.

Charakterystyka:

 • Przyciski urządzenia: TV1, TV2, VCR1, VCR2, CBL, SAT, AUX
 • Obsługiwane urządzenia: TV, VCR, SAT (analogowe i cyfrowe), tunery telewizji kablowej,
  AUX (CD, VCD, DVD, wzmacniacze audio, tunery audio, magnetofony analogowe i cyfrowe)
 • 3 tryby pracy:
  • Tryb programowania
  • Tryb wyszukiwania kodu
  • Tryb odczytywania kodu
 • LED sygnalizacji transmisji i programowania
 • Funkcja przeźroczystości
 • Obsługa Teletekstu/Fasttekstu
 • Obsługa Menu
 • Funkcja blokowania kodu przed skasowaniem

______________________
AUX (auxiliary) = pomocniczy
LED (light-emitting diode) = dioda świecąca


Fabrycznie nowy pilot jest wstępnie zaprogramowany. Wprowadzone kody podaje poniższa tabelka.

TV1

TV2

VCR1

VCR2

CBL

SAT

AUX

kod 027

kod 075

kod 278

kod 270

kod 424

kod 521

kod 552

Philips RC5

Telefunken

Philips RC5

Thomson

Philips RC5

GMI-909

Philips RC5

 

 

Wymagane baterie

   Pilot potrzebuje do pracy dwóch nowych baterii typu R03/AAA, włożonych do pojemnika zgodnie z umieszczonym oznakowaniem. Zalecane są baterie alkaliczne. Należy pamiętać o wymianie baterii przynajmniej raz na rok.

Jeżeli po włożeniu baterii pilot nie obsługuje Twoich urządzeń, powinien zostać zaprogramowany według poniższych wskazówek:

 

Programowanie przez wpisanie kodu

   Posługując się załączoną listą kodów dla urządzeń poszczególnych marek, wyszukaj markę i kod dla urządzenia, które chcesz obsługiwać. (Przykładowo znalezione kody dla TV „Philips”: 003, 026, 027 itd.) Następnie w kolejnych krokach wykonaj poniższe polecenia:

[SET + TV1] + Kod

 1. Naciśnij przycisk [SET] i przytrzymując go, naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz obsługiwać: [TV1], [VCR], itp.
 2. Po zapaleniu się LED, zwolnij oba przyciski.
 3. Wprowadź za pomocą klawiatury cyfrowej 3-cyfrowy kod dla urządzenia (Przykładowo: kod 003 dla TV Philips).
 4. Jeśli wprowadzony kod będzie nieprawidłowy LED nie zgaśnie, a pilot pozostanie w trybie programowania. W takim przypadku wróć do punktu C.
 5. Sprawdź działanie przycisków kierując pilot na obsługiwane urządzenie. Jeśli większość przycisków działa nieprawidłowo, spróbuj wprowadzić inny kod dla tego urządzenia (Przykładowo kod 026, 027 .... dla TV Philips), i powtarzaj kroki A-E aż do momentu, kiedy główne przyciski będą działały wystarczająco poprawnie.


Uwagi:

W dowolnej chwili możesz przerwać proces programowania naciskając przycisk urządzenia.
Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 30 sekund, pilot automatycznie opuści tryb programowania.

 

Programowanie z wyszukiwaniem

   Jeśli po sprawdzeniu wszystkich kodów podanych dla urządzenia danej marki, pilot wciąż nie pracuje (tj. urządzenie nadal nie może być sterowane za pomocą pilota), lub jeśli nie możesz znaleźć marki sprzętu na liście kodów, możesz użyć metody wyszukiwania nieznanego kodu.

[SET + TV1] + SET następnie POWER

 1. Włącz urządzenie, które chcesz obsługiwać. Jeśli jest to magnetowid, powinien mieć wprowadzoną kasetę.
 2. Naciśnij przycisk [SET] i przytrzymując go naciśnij przycisk urządzenia, które chcesz obsługiwać: [TV1], [VCR], itp.
 3. Po zapaleniu się LED, zwolnij oba przyciski.
 4. Naciśnij ponownie przycisk [SET], a następnie go zwolnij, LED miga, pilot został wprowadzony w tryb wyszukiwania.
 5. Skieruj pilot na obsługiwane urządzenie i naciśnij przycisk [POWER]. Obserwuj, czy urządzenie zareaguje na wysyłany sygnał z pilota, jeśli tak, przejdź do kroku F, jeśli nie, powtarzaj krok E (naciskaj przycisk [POWER]) co jedną sekundę.
 6. Sprawdź działanie pozostałych przycisków, i jeśli nie działają wystarczająco dobrze, wróć do kroku E
 7. Zapamiętanie wyszukanego kodu następuje po naciśnięciu przycisku obsługiwanego urządzenia np.: [TV1]
 8. Zapamiętany kod należy odczytać według instrukcji podanej w punkcie: "Odczytywanie kodu" i zapisać go w celu późniejszego wykorzystania, np.: po zresetowaniu pilota.

 

Uwagi:

 1. Ponieważ niektóre urządzenia reagują wolniej na sygnał POWER, możesz pominąć właściwy kod podczas wyszukiwania. (Naciskając co sekundę, możesz nie zdążyć przerwać wyszukiwania w momencie zareagowania urządzenia na rozkaz z pilota). W takiej sytuacji należy zmienić kierunek przeszukiwania naciskając przycisk [SET] (krótkie naciśnięcie tego przycisku w trybie wyszukiwania, zmienia kierunek przeszukiwania bazy kodów), włączyć obsługiwane urządzenie z klawiatury lokalnej (jeśli nastąpiło jego wyłączenie) i naciskać na przycisk [POWER] w dłuższych odstępach np. kilkusekundowych, do momentu zareagowania urządzenia.
 2. W dowolnej chwili możesz opuścić tryb wyszukiwania naciskając przycisk urządzenia – dioda powinna zgasnąć.
 3. W trybie wyszukiwania, sprawdzanie działania wszystkich przycisków, oprócz przycisku [SET] i przycisków urządzeń, nie spowoduje wyjścia z trybu wyszukiwania.Pilot URC22B automatycznie opuści tryb ręcznego wyszukiwania, jeśli żaden przycisk nie będzie naciśnięty w ciągu 30 sekund.

 

Blokowanie/Odblokowywanie kodu

   Ta funkcja pozwala na zablokowanie po jednym kodzie dla każdego urządzenia. Zablokowane kody nie będą mogły być zmienione w programowaniu z wyszukiwaniem, ani w programowaniu bezpośrednim.

 1. Naciśnij przycisk [SET], i przytrzymując go naciśnij przycisk urządzenia, dla którego chcesz zablokować kod: [TV1], [SAT], [AUX], itp., LED zapali się, wprowadź kod [911], zwolnij oba przyciski, LED zgaśnie, kod dla wybranego urządzenia został zablokowany.

[SET + TV1] + 911

 1. Jeśli zechcesz odblokować kod, naciśnij przycisk [SET], i przytrzymując go naciśnij przycisk urządzenia, dla którego chcesz odblokować kod: [TV1], [SAT], [AUX], itp., LED zapali się, wprowadź kod [912], zwolnij oba przyciski, LED zgaśnie, kod dla wybranego urządzenia został odblokowany.

[SET + TV1] + 912

Uwagi:

  Zablokowany kod może być zmieniony tylko po odblokowaniu lub przez reset.

 

Powrót do ustawień fabrycznych

   Naciśnij przycisk [SET], i przytrzymując go naciśnij przycisk dowolnego urządzenia np. [TV1], LED zapali się, zwolnij oba przyciski, wprowadź kod [990], LED mignie dwa razy i zgaśnie.

[SET + TV1] + 990

 

Funkcja przeźroczystości

   Po przejściu z obsługi jednego urządzenia do obsługi innego, jeśli to inne urządzenie nie posiada funkcji regulacji siły głosu i wyciszania (Mute), pilot pozwala na regulację siły głosu i wyciszanie w poprzednim urządzeniu bez konieczności zmiany obsługiwanego urządzenia.

 

Odczytywanie kodu

   W trybie programowania z wyszukiwaniem, wybranemu urządzeniu przypisywany jest nieznany kod. Kod dla urządzenia jest liczbą trzycyfrową, możesz go odczytać i zanotować w celu późniejszego wprowadzenia (np. po zresetowaniu pilota).

 1. Naciśnij przycisk [SET], i przytrzymując go naciśnij przycisk cyfrowy 1, 2, lub 3.
 2. Policz liczbę błysków LED – liczba błysków odpowiada cyfrze kodu
 3. Jeśli LED nie błyśnie – cyfrą kodu jest zero.
 4. Zwolnij oba przyciski.

[SET + 1] [SET + 2] [SET + 3]

Przykład:

  SET+1 (pierwsza cyfra): LED błysnęła 1 raz
  SET+2 (druga cyfra):     LED błysnęła 3 razy
  SET+3 (trzecia cyfra):    LED błysnęła 8 razy

Odczytany kod to: 138


Uwagi końcowe

 1. Po zakończeniu programowania, najpierw naciśnij w pilocie przycisk urządzenia (TV1 lub VCR1 ...), które chcesz obsługiwać, następnie normalnie korzystaj z pilota.
 2. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w działaniu pilota zresetuj go. Wyjmij jedną baterię, i włóż ją ponownie naciskając jednocześnie dowolny przycisk (LED błyśnie 3 razy). W wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy dioda LED jest stale zapalona, zalecane jest chwilowe odwrotne podłączenie zasilania.
  Uwaga: Po zresetowaniu, pilot wymaga ponownego zaprogramowania!
 3. Podczas wymiany baterii, aby nie stracić wprowadzonych kodów, nie naciskaj na żaden przycisk.